Redovisningsbyrå med full bredd

Till Klarälvens Redovisningsbyrå kan du vända dig med det mesta som rör ditt förestags ekonomi. Vi erbjuder kompetent hjälp med företagets redovisning och administration men också professionell rådgivning kring ekonomiska frågor.

Kvalificerad rådgivning

Rådgivning

Till oss är du alltid välkommen när du söker vägledning kring din verksamhet.
Vi är ett erfaret bollplank i frågor kring ekonomi och administration.

Löpande redovisning

Löpande redovisning

Vi sköter din löpande bokföringen i tidsintervall som passar dig. Vi tar emot och registrerar verifikationer och skapar underlag för rapportering. 

Lönehantering

Lönehantering

Vi utför löneuträkning, löneutbetalning och rapportering med kontrolluppgifter.   Vi svarar även för anställningsavtal, arbetsgivarintyg samt för hanteringen runt t.ex lönebidrag, Fora och SCB.

Rapport och analys

Rapport & analys

Inför budgetarbeten och viktiga beslut skapas utförliga bokslutsrapporter. Vi hjälper dig även att analysera och dra slutsatser av rapportens innehåll.

Bokslut och årsredovisning

Bokslut/årsredovisning

Vi upprättar bokslut och årsredovisning med erforderliga bilagor. Vi samordnar med eventuell revisor och ser till att räkenskaperna skickas till bolagsverket.

Bolagsbildning

Bolagsbildning

Vi hjälper dig vid nybildning av enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag samt vid ombildning från enskild firma till aktiebolag.

Fakturering

Fakturering

Med dina faktureringsunderlag som grund utförs löpande fakturering mot kund. Vi svarar även för kravhantering med påminnelser och eventuell inkasso.

Fakturabetalning

Fakturabetalning

Vid önskemål tar vi även ansvar för utbetalning av leverantörsfakturor.

© 2021 Klarälvens Redovisning